De toolkit

De toolkit helpt geüniformeerden, overheidsorganisaties en veiligheidsregio’s zich voor te bereiden op de mogelijke psychosociale gevolgen van terroristische incidenten of grof en extreem geweld. In deze toolkit vindt u informatie, verhalen, kaders en instrumenten die helpen bij de organisatie en het (zelfstandig) uitvoeren van psychosociale hulp.

De toolkit behandelt zowel de fase voorafgaand aan, tijdens als na een incident. De informatie is gebaseerd op de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden en aangevuld met praktijkervaringen uit zowel Nederland als andere Europese landen.

Voor wie 

De toolkit is bedoeld voor werkgevers en professionals die een rol spelen in de nazorg van de bij een aanslag betrokken diensten.

Het gaat hierbij om medewerkers van hulpdiensten, zoals politie, ambulance, brandweer, maar ook bijvoorbeeld GHOR, Defensie en gemeenten kunnen gebruik maken van de toolkit.

 

Inhoud

De toolkit geeft informatie over:

  • De psychosociale gevolgen van terreur en extreem geweld
  • De voorbereiding
  • De opvang en nazorg